Tag Archives: แต่งห้องนอน

ก่อนจะเป็นบ้าน ต้องมีห้องนอน

ก่อนผมจะออกแบบบ้านซักหลังให้กับตัวเองและคิดว่ามันจะต้องเป็น บ้านในฝันของผมนั้น ผมจริงจังกับห้องนอนและห้องน้ำมากเป็นพิเศษ เพราะดูเหมือนว่าหากผมมีบ้าน

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.