กระดานแจ้งข่าวสาร พูดคุย และ Guest Post

ทรัพย์สินรอขายแปลงล่าสุดในกระบี่

ปุ๋ยสำหรับพืชผักยุค...
 
Notifications
Clear all

ปุ๋ยสำหรับพืชผักยุคนี้ ทำไมต้องเป็นปุ๋ยมุกมังกร

1 Posts
1 Users
0 Likes
150 Views
เด็กกระบี่
Posts: 125
Admin
Topic starter
(@admin)
Reputable Member
Joined: 2 years ago

ผู้อ่านอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือ อะมิโนโปรตีน สำหรับคำนี้ วันนี้ ขายที่ดินกระบี่ เจ้าของขายเอง จะมาทำความรู้จักกับบทความส่วนนี้กัน ว่าสิ่งนี้เท่ากับอะไร รวมไปถึงเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับการทำเกษตรอินทรีย์ในยุคนี้

ในปัจจุบัน ผู้อ่านปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลผลิตทางการเกษตรในยุคนี้จะดี หรือมีคุณภาพแค่ไหน นอกจากปัจจัยสำคัญของสภาพดินรวมทั้งสภาพอากาศแล้ว การดูแลจัดการระบบการทำเกษตรก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ "ปุ๋ย" ที่ผู้อ่านอาจต้องนำมาใส่บำรุงให้กับพืชผักผลไม้ที่เพาะปลูก นี่เองจึงถือได้ว่าปุ๋ยนั้น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น

โดยปกติแล้ว ปุ๋ยเคมีทุกชนิดที่ใช้อยู่ในประเทศไทย จะเป็นปุ๋ยที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วก็เป็นอย่างนี้มานานสะสมกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าของเรา ผ่านกาลเวลาหลายสิบปีมาแล้วเราก็ยังคุ้นชินกับการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งนี่ก็แปลว่าปุ๋ยทุกชนิดจะมีสารตั้งต้นมาจากก๊าซแอมโมเนีย (NH3) บวกกับเป็นก๊าซที่เกิดจากการสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมน้ำมันในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยนำมีเทนมาสังเคราะห์ให้ได้ก๊าซแอมโมเนีย

ซึ่งนี่ก็แปลว่าบทบาทของก๊าซแอมโมเนียเมื่อมาผสมกับก๊าซตัวอื่น ก็จะมีคุณสมบัติที่ให้เป็นปุ๋ยแตกต่างกันไป เช่น ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) บวกกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก็จะเกิดเป็นปุ๋ย สูตร 46-0-0 หรือที่เกษตรกรรู้จักกันดี คือ ปุ๋ยยูเรีย UREA CO (NH2) 2 ประกอบกับจากก๊าซแอมโมเนียนี่เอง เมื่อบวกกับก๊าซตัวอื่นๆ ก็จะได้ปุ๋ยแต่ละตัวที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป หมายรวมไปถึงเราก็จะเอาคุณสมบัติเหล่านั้นมาผสมกันอีกครั้งให้ได้เป็นปุ๋ยสูตรต่างๆ ขึ้นมา ประกอบกับผลเสียของมันก็อย่างที่เราท่านได้ทราบ ความหมายทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะดินรวมทั้งน้ำ

จากที่เราได้ใช้ปุ๋ยเคมีมานานนับหลายสิบปี ทำให้สภาพดินที่มีความแข็ง ซึ่งพูดได้ว่าสิ่งนี้เกิดจากการใช้ปุ๋ยยูเรีย ทำให้ดินเกิดสภาพเป็นกรดร่วมกับเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ทำให้เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เพราะต้องมีการปรับปรุงดินเพิ่มเติม แต่ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนั้นดันมีปริมาณลดลง ยิ่งดินเสื่อมโทรมมากๆ ก็ทำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่มากขึ้นไปอีก สังเกตุได้จากการที่เกษตรกรจะใช้สูตรปุ๋ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น

จะดีแค่ไหน หากปุ๋ยที่ผลิตขึ้นมาใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพดิน แหล่งน้ำ ประกอบกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวไปด้วย

ในความเป็นจริงของการทำเกษตรอินทรีย์นั้น การใช้ปุ๋ย ไม่จำเป็นต้องใช้มาก รวมไปถึงสามารถใช้ปุ๋ยสูตรเดิมที่ให้ผลผลิตได้ ในปัจจุบันมีการคิดค้นปุ๋ยที่สามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบกับทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ในปริมาณที่น้อยลง

ปุ๋ยที่ว่านี่ก็คือ...การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีส่วนผสมของโปรตีน ทำให้สามารถช่วยให้ดินกลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้นได้ เมื่อใส่ปุ๋ยตัวนี้ลงไป ก็จะทำให้จุลินทรีย์ในดินเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทำให้ระบบนิเวศน์ฟื้นกลับมาเร็วขึ้น พืชก็สามารถเติบโตได้ในสภาพที่ดีมากขึ้น นั่นคือปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-3 หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมีมุกมังกร

ปุ๋ยมุกมังกร ของดีที่ต้องใช้จริงหรือ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรนี้สามารถใช้ได้กับพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชสวนหรือพืชไร่ โดยเฉพาะพืชไร่อย่างมันสำปะหลังที่เป็นพืชหัวในดิน เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-3 แล้ว ก็สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตดี รวมไปถึงที่สำคัญยังช่วยให้คุณภาพของดินกลับมาดีขึ้นอีกด้วย

ดร. กรีฑา วระนันทนาพันธ์ ประธานกลุ่ม บริษัท กรีนฮาร์เวสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 173/1 หมู่ที่ 5 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เจ้าของสูตรปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตรามุกมังกร ร่วมกับ ดร.จิตติมา เรืองรัตนากร (วีระนันทนาพันธ์) ผู้บริหารสูงสุด บริษัท นันทกรี จำกัด โดยเครือนันทกรีผู้ผลิต "ปุ๋ยอินทรีย์เคมี" แบรนด์มุกมังกร ขยายกำลังการผลิตทั้งโรงงานเก่า ผุดโรงงานใหม่อีก 3 แห่งใน 3 จ. "นครปฐม-ชลบุรี-ระยอง" เพิ่มปริมาณปุ๋ยจาก 180,000 ตันเป็น 320,000 กว่าตัน พร้อมแตกไลน์ผลิต ตั้งโรงงานยากำจัดศัตรูพืชอินทรีย์รายแรกของโลก การันตีไม่มีสารตกค้าง 100% เตรียมวางตลาดปี 2566

ด้าน ดร.กรีฑา ก็ยังเปิดเผยว่า ภายในโรงงานผลิตได้มีห้องแล็บเพื่อใช้สำหรับค้นคว้าวิจัย เพื่อให้การผลิตปุ๋ยมีประสิทธิภาพก่อนถึงมือเกษตรกร โดยมีหลักการของการผลิตว่าวัตถุดิบที่ใช้ต้องไม่มีพิษสะสม ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พืช รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หมายรวมไปถึงที่สำคัญต้องทำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่เกษตรกรมีต้นทุนที่ต่ำลง โดยเกษตรกรสามารถหาซื้อปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-3 ภายใต้ชื่อการค้า ตรามุกมังกร นั่นถือได้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนวัตกรรมที่มากกว่า N P K มีอินทรียวัตถุรวมถึงอะมิโน 19 ชนิด ให้พืชดูดซึมแร่ธาตุได้อย่างสมดุล

สำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมีมุกมังกรนั้น จะดีแค่ไหนคนอ่านก็ลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง หากสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ติดตามสาระความรู้และเนื้อหาทันเหตุการณ์ได้จาก กระดานข่าวสาร ขายที่ดินกระบี่ เจ้าของขายเอง
อ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวพันล่าสุดโดยเรียบเรียงจาก ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตรามุกมังกร