Tag Archives: ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน

ลดค่าโอนและค่าจดจำนองที่ดิน เหลือแค่ 0.01% จาก 2% ในปี 65

ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ 2565 เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดย ครม. ได้ประกาศไฟเขียว ลดค่าโอนที่ดิน ค่าจดจำนองที่ดิน เหลือแค่ 0.01%

อย่ารีบซื้อขายที่ดิน ถ้ายังไม่อ่านเรื่องนี้

ในเมื่อกำลังจะเกิดการซื้อขายที่ดินในจังหวัดกระบี่ขึ้น ผู้ซื้อและผู้ขาย จำเป็นต้องรู้สิ่งเหล่านี้

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.