Tag Archives: กู้ซื้อที่ดิน

เอกสารในการใช้ยื่นกู้ขอซื้อบ้านกับธนาคาร

กว่าจะได้บ้านเป็นของตัวเองซักหลังหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงต้องเก็บเงินเอาไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อยื่นวางดาวน์ในตอนแรกไว้จำนวนหนึ่ง

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.