เอกสารในการใช้ยื่นกู้ขอซื้อบ้านกับธนาคาร

กว่าจะได้บ้านเป็นของตัวเองซักหลังหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงต้องเก็บเงินเอาไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อยื่นวางดาวน์ในตอนแรกไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อภาระในอนาคตจะได้ไม่หนักหนามากขึ้นหากวันหนึ่งไม่มีแรงจะหาเงิน

และยังต้องเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับใช้ในการยื่นกู้ขอซื้อบ้าน ในกรณีไม่มีเงินมากเพียงพอ และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่าย ผู้ขอกู้ซื้อบ้าน หรือที่ดิน จำเป็นต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการรับรองว่า เรามีความสามารถพอที่จะจ่ายให้ครบถ้วนโดยไม่มีเหตุขัดข้องใดๆ

เอกสารในการใช้ยื่นกู้ขอซื้อบ้านกับธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการยื่นทำเรื่องกู้เงินเพื่อซื้อบ้านกับธนาคารต่างๆ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง 3 เดือน (ถ้ามีสลิปรายได้อื่นให้แนบไปด้วย)
 • สเตสเม้นธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ถ้าบริษัทมีสวัสดิการ ให้ขอหนังสือรับรองสวัสดิการมาด้วย (กรณียื่น ธอส.)
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หนังสือ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรสกรณีกู้ร่วม (ถ้ามี)
 • ใบเครดิตบูโร (ถ้ามี) **ตรงนี้ยังไง ธนาคารก็ขอเช็คเองอยู่ดี
 • ใบหย่า (ถ้ามี)
 • กรณีมีบุตร หากไม่มีใบหย่า แต่ว่าเลิกรากับสามี/ภรรยาเก่าที่มีบุตรด้วยกัน ต้องไปแจ้งลงบันทึกที่สถานนีตำรวจว่าได้เลิกรากันนานแล้ว เพราะว่ามีผลต่อกฎหมายทรัพย์สิน
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารทุกฉบับ
 • สำเนาโฉนดที่ดินที่ทรัพย์ตั้งอยู่ หรือเอกสารรับรองอื่นว่ามีทรัพย์นั้นจริง

เพื่อการไม่เสียเวลาต้องเตรียมตัวและเตรียมพร้อม ยังไงก็อาจต้องเตรียมไปให้เยอะที่สุด ป้องกันข้อมูลตกหล่นและทำให้เสียเวลายื่นกู้สินเชื่อ แนะนำให้เตรียมไปทั้งหมดที่ระบุ