กระดานแจ้งข่าวสาร พูดคุย และ Guest Post

เครือข่ายแรงงาน-ภาค...
 
Notifications
Clear all

เครือข่ายแรงงาน-ภาคประชาชน จี้รัฐลดค่าไฟ-เลิกผูกขาดสัญญาเอกชน

1 Posts
1 Users
0 Likes
44 Views
เด็กกระบี่
(@admin)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 143
Topic starter  

วันนี้ (25 เมษายน 2566) เครือข่ายแรงงานแล้วก็องค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วย สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายไฟฟ้า ประปา ประกอบกับยาเพื่อชาติเพื่อชาติแล้วก็ประชาชน (คฟปย.) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) เครือข่ายสลัมสี่ภาค และคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง ยกเลิก “สัญญาทาสให้เอกชนผูกขาดผลิตไฟฟ้า”

ทั้งนี้ ใจความระบุว่า ท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนอันเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ อัตราเงินเฟ้อสูง ราคาสินค้ามีราคาแพง ในขณะที่ค่าจ้าง รายได้ของประชาชน คนทำงานไม่มีการปรับเพิ่ม เกษตรกรราคาผลผลิตตกต่ำซ้ำร้ายต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง หนี้สินเพิ่มพูน ทั้งหนี้สินบุคคล และหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงเกือบ ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก แทนที่รัฐบาลจะไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ด้วยการลดรายจ่ายของประชาชน แต่รัฐบาลกลับซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการประกาศขึ้นราคาค่าไฟฟ้าค่าเอฟที งวดเดือนมกราคม-เมษายน 2566 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยอยู่ในระดับ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย หรือเฉลี่ยรวมที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น (ได้แก่ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการ) อยู่ที่ 154.92 สตางค์ต่อหน่วย หรือเฉลี่ยที่ 5.33 บาทต่อหน่วย ขณะที่ค่าไฟฟ้าในงวดใหม่ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 จะคิดในอัตราเดียวในอัตรา 4.77 บาทต่อหน่วย ก็จะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างแสนสาหัส

ข้อมูลในเชิงประจักษ์ชัดจากนักวิชาการด้านพลังงานยืนยันชัดเจนว่า เหตุที่ไฟฟ้าราคาที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมด้วยต่อไปเหตุเพราะรัฐบาลได้ไปทำสัญญาซื้อขายกับบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนระยะยาว เป็นเวลาถึง 25 ปี ร่วมด้วยมีการประกันรายได้และกำไรแม้ว่าในช่วงเวลาใดที่บริษัทเหล่านั้นไม่ผลิตไฟฟ้าก็ตาม ร่วมด้วยปัจจุบันการใช้กระแสไฟฟ้าในประเทศทั้งหมด ประมาณ 30,000 เมกกะวัตต์

แต่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 50,000 เมกกะวัตต์ ซึ่งเท่ากับว่าปริมาณไฟฟ้าสำรองมีอย่างเพียงพอ บริษัทผลิตไฟฟ้าก็ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าส่งแก่รัฐ แต่รัฐต้องจ่ายเงินให้แก่กลุ่มทุนผลิตไฟฟ้าเอกชนทุกเดือนประกอบกับค่าใช้จ่ายนี้ รัฐบาลสั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรียกเก็บจากประชาชนที่เรียกว่า “ค่าพร้อมจ่าย” นั่นเท่ากับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าแพงขึ้น แต่รัฐบาลไม่ได้พูดความจริงต่อประชาชน ประกอบไปด้วยไม่แก้ไขปัญหาโดยการยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนี้ ซึ่งมองได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนเอกชน แต่ความเดือดร้อน ความทุกข์ยากประชาชนต้องแบกรับ

รวมไปถึงไม่เพียงแค่นั้น กลุ่มทุนพลังงาน กลุ่มทุนผลิตไฟฟ้าเอกชนก็พยายามรุกต่อ นอกเหนือจากการแทรกแซงการผลิตไฟฟ้าของรัฐ จะเป็นดังเช่น ให้ กฟผ.ลดกำลังการผลิต เหลือเพียงร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตทั้งหมด แล้วให้ กฟผ.รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากกลุ่มทุนเอกชนในราคาที่แพง เมื่อเอกชนยึดการผลิตไฟฟ้าได้แล้วก็กำลังรุกต่อด้วยการเข้ายึดครองเพื่อควบคุมระบบสายส่ง หมายรวมไปถึงระบบควบคุมไฟฟ้า

โดยเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลเรื่องกิจการพลังงานว่าให้เป็นองค์กรอิสระ เพราะเกิดความคล่องตัว แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์ แท้จริงแล้วคือ ขบวนการยึดครองกิจการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ แปลงสภาพจากกิจการของรัฐให้เป็นของกลุ่มทุนเอกชนเต็มรูปแบบ ซึ่งหากสามารถยึดระบบการผลิต ระบบสายส่ง แล้วก็ระบบควบคุมไฟฟ้าได้แล้ว นั่นถือได้ว่า ชีวิต ชะตากรรมของประชาชนก็จะตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนเอกชนซึ่งเป้าหมายสูงสุด ก็จะเป็นดังเช่น กำไร

การที่ไฟฟ้าราคาแพงมิใช่เพียงแค่ประชาชนแต่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการรายย่อย รายใหญ่ โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน การเผาศพ หมายรวมไปถึงอื่นๆ ก็จะเดือดร้อนไปด้วย แต่ทั้งหมดราคาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นคนที่แบกรับภาระทุกภาระ ก็ความหมาย ประชาชน สสรท.ประกอบไปด้วยเครือข่ายภาคประชาชนไม่อาจทนอยู่กับสภาพการถูกขูดรีดจากกลุ่มทุนพลังงาน กลุ่มทุนไฟฟ้าภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งก่อนหน้านี้ประกอบกับรัฐบาลปัจจุบันได้อีกต่อไป

โดยอาจอ้างว่ารัฐบาลชุดก่อนทำไว้ แล้วมาถึงรัฐบาลนี้แล้วปล่อยไป โดยไม่มีการแก้ไข เหตุผลเหล่านั้นไม่อาจรับฟังได้ เพราะหน้าที่รัฐบาล เท่ากับ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา

1.ให้รัฐบาลหามาตรการ วิธีการลดราคาค่าไฟฟ้าอย่างสมเหตุ สมผล เป็นธรรมแก่ประชาชนทันที โดยไม่มีเงื่อนไข

2.ให้รัฐบาลเจรจายกเลิกสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าจากกลุ่มทุนพลังงาน ไฟฟ้า เอกชนที่ทำให้รัฐเสียเปรียบ ประชาชนเสียหายที่เรียกว่า “สัญญาทาส” โดยเร่งด่วนรวมทั้งให้ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจา ให้ข้อมูล รวมถึงตัดสินใจ

3.สนับสนุน ส่งเสริมทั้งความรู้ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ งบประมาณให้หน่วยงานของรัฐ ประชาชนใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด ลดภาวะโลกร้อน หากประชาชนผลิตได้ใช้ไม่หมด ให้รัฐรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม

4.เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รัฐบาลต้องสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตทั้งหมด

5.ขอให้ยกเลิกนโยบายการแปรรูประบบสายส่ง ร่วมกับระบบควบคุมไฟฟ้าของ กฟผ. บวกกับสร้างโครงข่ายเชื่อมร้อยกับการผลิตไฟฟ้าของประชาชน

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวต่าง ๆ จากทางเรา ที่เดียว

รับโฆษณาสินค้า กับเรา ฝากขายที่ดินกระบี่ เจ้าของขายเอง


   
Quote

ทรัพย์สินรอขายแปลงล่าสุดในกระบี่

ขายที่ดิน บ้านในกระบี่ เจ้าของขายเอง

ท่านที่ต้องการลงประกาศขายบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์โดยเจ้าของประกาศขายเอง ลงประกาศได้เลยในกลุ่ม facebook "ขายที่ดินกระบี่" หรือกดปุ่มด้านล่างนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงประกาศฟรี

** ขายที่เป็นแสนเป็นล้าน ลงข้อมูลเหมือนขายผัก 3 กำ 10 บาท อย่าหาทำ **

ที่ดิน บ้าน ที่อยู่อาศัยทำเลดีในจังหวัดกระบี่โดยเจ้าของขายเอง

ต้องการหาที่ดิน บ้าน และอสังหาริมทรัพย์ทำเลดี เพื่ออยู่อาศัย ทำธุรกิจ หรือเก็งกำไร ในจังหวัดกระบี่ คำตอบเดียวคือต้องที่ landsale.krabi.today
แหล่งรวมบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์พร้อมโอน ส่งตรงจากเจ้าของทรัพย์ลงประกาศขายเอง สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน บ้าน โรงแรม สวนสวยๆ ทำเลดีๆ เรามีให้คุณเลือกมากมาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ในทุกช่วงราคา เลือกทรัพย์ที่คุณพอใจได้เลยจากที่นี่

landsale.krabi.today ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การ ขายที่ดิน บ้าน ในกระบี่ เจ้าของขายเองโดยตรง ก่อนท่านตัดสินใจซื้อ เชิญดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้จากที่นี่ และติดต่อทำการซื้อขายกับเจ้าของทรัพย์โดยตรงกันไปเลย

ไม่ว่าคุณจะหาที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์แบบไหนในจังหวัดกระบี่ เรามีให้เลือกมากมายทุกพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ มีที่ดินทุกแบบทุกทำเล ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า ที่ดินติดถนน ที่ดินริมน้ำ ที่ดินริมทะเล ที่ดินติดเชิงเขา ที่ดินซีวิว และอื่นๆ อีกมากมาย...