กระดานแจ้งข่าวสาร พูดคุย และ Guest Post

วอลเล็ต สบม. เปิดจำ...
 
Notifications
Clear all

วอลเล็ต สบม. เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมอุ่นใจ

1 Posts
1 Users
0 Reactions
81 Views
เด็กกระบี่
(@admin)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 146
Topic starter  

สบน.เปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมอุ่นใจ" วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท เริ่ม 10 พ.ค.นี้

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ วงเงินรวม 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น

1) การจำหน่ายพันธบัตรให้แก่ประชาชน วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท

2) การจำหน่ายพันธบัตรให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5 พันล้านบาท

โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้ สำหรับประชาชนทั่วไป จำหน่ายผ่านสองช่องทาง

1. จำหน่ายผ่านทาง วอลเล็ต สบม. บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง

2. จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง

จำหน่ายผ่านทาง วอลเล็ต สบม. บนแอพพลิเคชัน เป๋าตัง

วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยจัดสรรแบบใครมาก่อนได้ก่อน สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 – 20,000,000 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10-23 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน รวมถึงเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน โมบายแบงก์กิ้ง หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วยวอลเล็ต ไอดีที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา รวมถึงซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บวกกับไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับการซื้อครั้งแรก

จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง

ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยเปิดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2566 เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย (Small Lot First) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท รวมทั้งสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง โมบาย แบงก์กิ้ง หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม จนครบวงเงินจำหน่าย

ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่าน เอสเอ็มเอสของธนาคารตัวแทนจำหน่าย และก็สามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. ในแอพพลิเคชันเป๋าตัง ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมจะเผยแพร่ที่เว็บ สบน. www.pdmo.go.th และก็ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th

ทั้งนี้ กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยร่วมด้วยเงินต้น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด

ส่วนการเปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท รวมถึงไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบมาก่อนได้ก่อน

สบน. ขอเรียนว่า วงเงินที่จำหน่ายบน วอลเล็ต สบม. ประกอบกับวงเงินที่จำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะแยกจากกัน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง ประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนหมายรวมไปถึงเอกสารสรุปเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ หรือสอบถามได้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ สบน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจำหน่ายพันธบัตรในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีประกอบไปด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนกับพันธบัตรออมทรัพย์ด้วยดีเสมอมา

เรียบเรียงใหม่จากเนื้อหาเรื่อง : และอย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ จากทางเรา ที่เดียว

โปรโมทสินค้า กับเรา ฝากขายที่ดินกระบี่ เจ้าของขายเอง


   
Quote

ทรัพย์สินรอขายแปลงล่าสุดในกระบี่

ขายที่ดิน บ้านในกระบี่ เจ้าของขายเอง

ท่านที่ต้องการลงประกาศขายบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์โดยเจ้าของประกาศขายเอง ลงประกาศได้เลยในกลุ่ม facebook "ขายที่ดินกระบี่" หรือกดปุ่มด้านล่างนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงประกาศฟรี

** ขายที่เป็นแสนเป็นล้าน ลงข้อมูลเหมือนขายผัก 3 กำ 10 บาท อย่าหาทำ **

ที่ดิน บ้าน ที่อยู่อาศัยทำเลดีในจังหวัดกระบี่โดยเจ้าของขายเอง

ต้องการหาที่ดิน บ้าน และอสังหาริมทรัพย์ทำเลดี เพื่ออยู่อาศัย ทำธุรกิจ หรือเก็งกำไร ในจังหวัดกระบี่ คำตอบเดียวคือต้องที่ landsale.krabi.today
แหล่งรวมบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์พร้อมโอน ส่งตรงจากเจ้าของทรัพย์ลงประกาศขายเอง สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน บ้าน โรงแรม สวนสวยๆ ทำเลดีๆ เรามีให้คุณเลือกมากมาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ในทุกช่วงราคา เลือกทรัพย์ที่คุณพอใจได้เลยจากที่นี่

landsale.krabi.today ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การ ขายที่ดิน บ้าน ในกระบี่ เจ้าของขายเองโดยตรง ก่อนท่านตัดสินใจซื้อ เชิญดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้จากที่นี่ และติดต่อทำการซื้อขายกับเจ้าของทรัพย์โดยตรงกันไปเลย

ไม่ว่าคุณจะหาที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์แบบไหนในจังหวัดกระบี่ เรามีให้เลือกมากมายทุกพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ มีที่ดินทุกแบบทุกทำเล ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า ที่ดินติดถนน ที่ดินริมน้ำ ที่ดินริมทะเล ที่ดินติดเชิงเขา ที่ดินซีวิว และอื่นๆ อีกมากมาย...