กระดานแจ้งข่าวสาร พูดคุย และ Guest Post

ค่าก่อสร้างบ้าน ไตร...
 
Notifications
Clear all

ค่าก่อสร้างบ้าน ไตรมาสแรก ปี 66 ไม้ สุขภัณฑ์ ค่าออกแบบพุ่ง

1 Posts
1 Users
0 Likes
49 Views
เด็กกระบี่
(@admin)
Reputable Member Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 143
Topic starter  

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ได้เปิดเผยรายงานดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ว่า มีค่าดัชนีเท่ากับ 134.4 โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

สิ่งนี้จึงเป็นผลทำให้ ค่าตอบแทนในหมวด งานออกแบบก่อสร้าง และงานระบบ ปรับขึ้นทุกรายการ โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานสถาปัตยกรรมร้อยละ 8.8 ขณะที่หมวดวัสดุก่อสร้างประเภทไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และ สุขภัณฑ์ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกในปีก่อน

โดยเป็นการคำนวณราคาค่าก่อสร้างจากแบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 169 ตารางเมตร ใช้สมมติฐานระยะเวลาการก่อสร้างบ้านไว้ประมาณ 180 วัน นับรวมค่าดำเนินการ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ไม่นับรวมราคาที่ดิน และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน พบว่าดัชนีราคาที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบที่เพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดงานสถาปัตยกรรมร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า องค์ประกอบของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน หมวดราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2565 ทั้ง 7 รายการ ได้แก่ สุขภัณฑ์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ กระเบื้อง เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

โดยพบว่า ราคาสุขภัณฑ์ มีการปรับเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ในขณะที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13.0 ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตและภาคการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ทำให้เกิดการถ่ายโอนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปเป็นราคาค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ขณะที่องค์ประกอบหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ ปรับเพิ่มขึ้นทุกรายการเช่นกัน จึงมีผลให้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 1 ปี 2566 มีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในไตรมาสนี้หมวดแรงงานยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง

แพงทั้งแผ่นดิน

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจำแนกต้นทุนของงานก่อสร้างหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ พบว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยหมวดงานสถาปัตยกรรม ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 65.6 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งถือว่าเป็นหมวดที่มีการปรับเพิ่มขึ้นสูงสุด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 ขณะที่หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง มีสัดส่วนร้อยละ 28.0 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ -0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565

สำหรับต้นทุนงานก่อสร้างหมวดวัสดุก่อสร้าง พบว่ามีรายการที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สุขภัณฑ์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และกระเบื้อง โดยสุขภัณฑ์ มีสัดส่วนร้อยละ 2.0 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายการที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 16.7 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง พบว่ามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 กระเบื้อง เป็นอีกรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าร้อยละ 10 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 3.5 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง ซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นสูงถึง 14.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565

ส่วนเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีสัดส่วนร้อยละ 5.8 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง เป็นอีกรายการที่ราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่มีแนวโน้มการชะลอการปรับขึ้นราคาโดยพบว่าลดลงร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่มีสัดส่วนร้อยละ 4.3 ของหมวดวัสดุก่อสร้าง

แม้ราคาจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่พบว่าราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 ซึ่งทั้งสองรายการเป็นองค์ประกอบสำคัญของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาต่อเนื่องในไตรมาส 2 ปี 2566


   
Quote

ทรัพย์สินรอขายแปลงล่าสุดในกระบี่

ขายที่ดิน บ้านในกระบี่ เจ้าของขายเอง

ท่านที่ต้องการลงประกาศขายบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์โดยเจ้าของประกาศขายเอง ลงประกาศได้เลยในกลุ่ม facebook "ขายที่ดินกระบี่" หรือกดปุ่มด้านล่างนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงประกาศฟรี

** ขายที่เป็นแสนเป็นล้าน ลงข้อมูลเหมือนขายผัก 3 กำ 10 บาท อย่าหาทำ **

ที่ดิน บ้าน ที่อยู่อาศัยทำเลดีในจังหวัดกระบี่โดยเจ้าของขายเอง

ต้องการหาที่ดิน บ้าน และอสังหาริมทรัพย์ทำเลดี เพื่ออยู่อาศัย ทำธุรกิจ หรือเก็งกำไร ในจังหวัดกระบี่ คำตอบเดียวคือต้องที่ landsale.krabi.today
แหล่งรวมบ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์พร้อมโอน ส่งตรงจากเจ้าของทรัพย์ลงประกาศขายเอง สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน บ้าน โรงแรม สวนสวยๆ ทำเลดีๆ เรามีให้คุณเลือกมากมาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ในทุกช่วงราคา เลือกทรัพย์ที่คุณพอใจได้เลยจากที่นี่

landsale.krabi.today ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การ ขายที่ดิน บ้าน ในกระบี่ เจ้าของขายเองโดยตรง ก่อนท่านตัดสินใจซื้อ เชิญดูข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้จากที่นี่ และติดต่อทำการซื้อขายกับเจ้าของทรัพย์โดยตรงกันไปเลย

ไม่ว่าคุณจะหาที่ดิน บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์แบบไหนในจังหวัดกระบี่ เรามีให้เลือกมากมายทุกพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ มีที่ดินทุกแบบทุกทำเล ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า ที่ดินติดถนน ที่ดินริมน้ำ ที่ดินริมทะเล ที่ดินติดเชิงเขา ที่ดินซีวิว และอื่นๆ อีกมากมาย...